XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”

Opublikowano 2018-11-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Koszalinie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat.

Opis

Organizatorzy konkursu niezmiennie od 18 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.

Każdy autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 zdjęć (format nie mniejszy niż 13 x 18 cm i nie większy niż 20 x 31 cm).

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Zdjęcia nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 15 lat” i  „od 16 do 21 lat”. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne, dyplomy oraz odznaczenia „Za twórczość fotograficzną”, przyznawane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-18