XVIII Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony”

Opublikowano 2017-09-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i plastycznych oraz uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnych technikach ceramicznych. 

Zrelaksuj się, popuść wodze fantazji i… ulep pracę na konkurs Ceramiony. Bezpośredni kontakt z gliną i praca z nią rozwija umiejętności manualne, relaksuje, pobudza wrażliwość, uczy wytrwałości i cierpliwości. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od wielu lat prowadzi zajęcia i warsztaty z ceramiki, od 17 lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Ceramiony.
Od kilku lat na każdą edycję konkursu napływa ponad 100 prac z całej Polski. Najlepsze można oglądać zawsze w grudniu na wystawie podsumowującej bieżącą edycję.

Tematyka prac konkursowych może być dowolna.

Oryginały prac należy przesyłać pocztą. 

Nagrody
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. wydawnictwa książkowe i materiały plastyczne. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj
Kartę zgłoszeniową można pobrać tutajTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-04