XVIII konkurs NBP na pracę pisemną

Opublikowano 2019-09-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski.

Uczestnicy
Konkurs jest rozgrywany w dwóch  kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,
• uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać pracę o tematyce ekonomicznej. Temat dla obu kategorii wiekowych to: „Dbamy o wartość pieniądza” to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne?

Objętość pracy: od 5 do 10 stron.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w regulaminie.

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce: 4.000 zł brutto
• II miejsce: 3.500 zł brutto
• III miejsce: 3.000 zł brutto
• trzy wyróżnienia po 1.500 zł brutto

Nagrody pieniężne otrzymają również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-15