Skip to main content

XVIII Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila

Opis

2.12.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

Prace można zgłaszać w czterech kategoriach: poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.

Poezja – każdy uczestnik przesyła zestaw pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.
Proza – obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron tekstu.
Przekład literacki – dotyczy przekładu fragmentu autobiografii Incidents in the Life of a Slave Girl, written by herself (1861) Lindy Brent z języka angielskiego na język polski. Tekst znajduje się tutaj.
Etiuda filmowa inspirowana utworem literackim. Film powinien trwać od 2 do 5 minut. Uwaga! Inspiracja dziełem literackim oznacza swobodne nawiązanie do niego, a nie adaptację. Więcej informacji tutaj.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 1 marca 2024 r.

Nagrody
W każdej z czterech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I nagroda: 1.200 zł
• II nagroda: 800 zł
• III nagroda: 500 zł

Strona konkursu