XVIII Konkurs Fotograficzny „Lato, lato zostań dłużej”

Opublikowano 2018-09-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-15 lat i 16-20 lat.

Opis
Konkurs odbywa się pod hasłem „Lato, lato zostań dłużej”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace należy przesyłać pocztą. Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek o formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-24