XVII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”

Opublikowano 2019-01-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 utwory. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych,
- młodzież gimnazjalna i uczniowie szkół średnich,
- dorośli.

Wiersze należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz 3 egzemplarze tomiku z nagrodzonymi i wyróżnionymi wierszami.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-22