Skip to main content

XVI Ogólnopolski Konkurs na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”

Opis

24.01.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają indywidualnie lub zespołowo zrealizować projekt historyczny.  

 Projekt musi spełniać następujące warunki:
• być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez autora/autorów źródeł historycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii,
• dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski lub miejsc autentycznych wydarzeń historycznych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przedstawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany. Miejsca, znaki i obiekty pamięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.
• mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości.

Zrealizowane projekty można przedstawić w postaci:
- pracy pisemnej (do 20 stron A4),
- audycji radiowej (do 20 min),
- filmu dokumentalnego lub paradokumentalnego (do 20 min),
- strony internetowej (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
- prezentacji multimedialnej (w tym tekst 10–40 tys. znaków). 

Zgłoszenia można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną.

Termin
Termin nasyłania zgłoszeń mija 24 marca 2024 r.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne i co najmniej jedno wyróżnienie. Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych. 

Strona konkursu