XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”

Opublikowano 2017-03-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.

Opis
Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne nawiązujące do hasła „Darujmy światu pokój”. 

Konkurs „Darujmy światu pokój” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci i młodzieży do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości, w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka – niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Prace mogą być wykonane w następujących technikach: malarstwo, pastel, rysunek, grafika i inne techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle. Format prac: A3 (42 x 29,7 cm).

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-06-30