XVII Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży Żary 2018

Opublikowano 2018-02-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat.

Opis
Do konkursu można zgłaszać ekslibrisy wykonane zarówno w tradycyjnych technikach graficznych, jak i za pomocą komputera, w dowolnym programie graficznym.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę ekslibrisów. Każdą pracę należy dostarczyć w trzech egzemplarzach autorskich.

Szczegółowa tematyka grafik jest dowolna. Prace konkursowe muszą jednak spełniać warunki znaku własnościowego książki z księgozbioru prywatnego, szkoły, instytucji lub organizacji.

W roku konkursowym 2018 z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę organizatorzy wprowadzają dodatkową kategorię upamiętniająca to wydarzenie – ekslibris wydarzenia Niepodległość.

Maksymalne wymiary pracy to 105 x 148 mm.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
• ekslibris o tematyce dowolnej,
• ekslibris wydarzenia Niepodległość.