XV Ogólnopolski Konkurs na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”

Opublikowano 2023-01-19

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zrealizować projekt historyczny.  

 Projekt musi spełniać następujące warunki:
• być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez autora/autorów źródeł historycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii,
• dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski lub miejsc autentycznych wydarzeń historycznych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przedstawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany. Miejsca, znaki i obiekty pamięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.
• mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości.

Zrealizowane projekty można przedstawić w postaci:
- pracy pisemnej (do 20 stron A4),
- audycji radiowej (do 20 min.),
- filmu dokumentalnego lub paradokumentalnego (do 20 min.),
- strony internetowej (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
- prezentacji multimedialnej (w tym tekst 10–40 tys. znaków). 

Zgłoszenia można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną.

Więcej informacji w regulaminie (do pobrania tutaj).

Termin
Termin nasyłania zgłoszeń mija 5 kwietnia 2023 r.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne i co najmniej jedno wyróżnienie. Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych. 

Strona konkursu