XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Opublikowano 2018-09-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz  Jacka Malczewskiego „Przeznaczenie”.

Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• literackiej – prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy),
• formalnej – klasyczna analiza dzieła sztuki, analiza porównawcza lub esej. 

Nagrody
Nagrodą jest publikacja pracy w wydawnictwie pokonkursowym. Zwycięzcy otrzymają Gęsie Pióra – statuetki z brązu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-01-14
Strona konkursu muzeum.bytom.pl/?p=11014