XV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Wiktora Wołkowa „Podlasie w obiektywie”

Opublikowano 2019-08-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest Podlasie z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, mozaiką kulturową.

Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy zarówno z województwa podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Wystawa pokonkursową planowana jest na XII 2019 r. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 fotografie.

Prace można przesyłać pocztą lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.