XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewińskie Pióro”

Opublikowano 2020-06-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież w wieku 13-17 lat” oraz „dorośli”.

Opis
Na konkurs należy przesłać co najmniej 3 wiersze lub prozę o objętości do 5 stron.

Tematyka prac może być dowolna. 

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Kategoria „Dorośli” –  nagrody finansowe o łącznej wartości 5.000 zł. 
• Kategoria „Młodzież” – nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2020 r. (decyduje dat stempla pocztowego).

Strona konkursu