XIX Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony”

Opublikowano 2018-06-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i plastycznych oraz uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych i warsztatach terapii zajęciowej.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnych technikach ceramicznych. 

Konkurs „Ceramiony” organizowany jest w tym roku już po raz 19. Na przestrzeni lat stał się istotnym wydarzeniem dla pasjonatów i twórców ceramiki.

- Konkurs ten inspiruje i pobudza do twórczych działań w dziedzinie ceramiki zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Daje szansę wszystkim jego uczestnikom na pokazanie swoich prac i konfrontację ich umiejętności – mówi Ewa Bednarska-Siwilewicz, koordynatorka konkursu.

Tematyka prac konkursowych może być dowolna.

Oryginały prac należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe: materiały plastyczne, książki, karty upominkowe.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-04