XV Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O statuetkę Stolema”

Opublikowano 2019-09-11

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Gniewino, Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać krótkie utwory satyryczne (wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze). Tematyka dowolna.

Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu. 

Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł i statuetka Stolema
• II miejsce: 700 zł
• III miejsce: 300 zł