XIV Ogólnopolski Konkurs na Komiks „Podróże Koziołka Matołka – Węgry”

Opublikowano 2021-11-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat.

Zasady konkursu w skrócie
Uczestnicy konkursu mają za zadanie narysować komiks o podróży Koziołka Matołka po Węgrzech

Objętość pracy nie może przekraczać 6 jednostronnych kartek formatu A4. 

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody o łącznej wartości 3.000 zł.

Zwycięzca otrzyma dodatkowo tablet graficzny o wartości do 1.000 zł.

Termin
Prace można przesyłać do 27 grudnia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu