XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Opublikowano 2017-09-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz Zbigniewa Pronaszki Szachista.

Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• literackiej – prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy),
• formalnej – klasyczna analiza dzieła sztuki, analiza porównawcza lub esej. 

Nagrody
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.
Zwycięzcy otrzymają Gęsie Pióra (statuetki z brązu).Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-12
Strona konkursu muzeum.bytom.pl/?p=7081