XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „O pióro Reymonta”

Opublikowano 2022-04-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób, które twórczością literacką zajmują się amatorsko. Uczestnicy muszą mieć ukończone 12 lat.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież” i „dorośli”.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać małe formy prozatorskie: nowele, opowiadania, rozprawki, opisy kronikarskie, felietony, reportaże.

Objętość tekstu nie może przekraczać 10 stron maszynopisu. 

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.

Prace należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie (do pobrania tutaj). 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 25 czerwca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.

Strona konkursu