XIV Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila

Opublikowano 2020-01-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

Opis
Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:

• Konkurs poetycki – każdy uczestnik może przesłać pięć wierszy o dowolnej tematyce.

• Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu.

• Konkurs translatorski dotyczy przekładu utworu Edwarda Goreya The Gashlycrumb Tinies z języka angielskiego na język polski (tekst można pobrać tutaj).

• Konkurs na etiudę filmową inspirowaną utworem literackim. Film powinien trwać od 2 do 5 minut. Więcej informacji tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2020 r.

Nagrody

W każdej z czterech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I nagroda: 700 zł
• II nagroda: 500 zł
• III nagroda: 300 zł

Strona konkursu