XIII Ogólnopolski Konkurs na Komiks „Podróże Koziołka Matołka – Gruzja”

Opublikowano 2020-11-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest narysowanie komiksu o podróży Koziołka Matołka po Gruzji. 

Objętość pracy nie może przekraczać 10 jednostronnych kartek formatu A4. 

Opłata za zgłoszenie jednego komiksu do konkursu wynosi 20 zł.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie konkursu).

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.

Termin
Prace można przesyłać do 30 grudnia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu