XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii"

Opublikowano 2020-09-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku 13-25 lat.

Opis

Zadanie konkursowe:

• wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film), z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
lub
• fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Termin
Zdjęcia należy dostarczyć do Organizatora do 5 grudnia 2020 r. 

Nagrody
Każdy ze zwycięzców otrzyma statuetkę, dyplom oraz pamiątkowe upominki. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają dyplomy.

Strona konkursu