XIII Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny”

Opublikowano 2022-12-28

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 15 do 20 lat.

Zasady konkursu w skrócie
Tematem konkursu jest „Portret Rodzinny. Czas wojny”.

Ostatnie miesiące przyniosły wiele niespodziewanych sytuacji, które każą nam ostrożnie podchodzić do wszelkich deklaracji związanych z planowaniem naszego życia w przyszłości. Czas jest niezwykły, a spojrzenie na bliską rzeczywistość, wyrażenie emocji, lęku, ale i nadziei, utrwalenie jej w artystycznej formie „na gorąco”, może być niepowtarzalnym doświadczeniem dla młodych twórców.

Do konkursu można zgłaszać  rysunki, prace malarskie, fotografie, grafiki warsztatowe, grafiki komputerowe, rzeźby, tkaniny artystyczne, filmy i animacje. Prace muszą być wykonane w latach 2021-2022.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem. 

Prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 20 marca 2023 r.

Nagrody

• Grand Prix: 1.500 zł

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „15-17 lat” i „18-20 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• nagroda I stopnia: 1.000 zł
• nagroda II stopnia: 800 zł
• nagroda III stopnia: 500 zł

Strona konkursu