XII Przegląd Filmów Animowanych Dzieci i Młodzieży HALO ECHO+ 2023

Opublikowano 2022-11-03

Opis

Organizator
Organizatorem Przeglądu Filmów Animowanych Dzieci i Młodzieży HALO ECHO+ 2023 jest Dolnośląskie Centrum Filmowe.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane.

Czas trwania do 10 minut.

Filmy muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną.

Nagrody
Filmy będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczestnicy w wieku do 11 lat,
- od 12 do 15 lat,
- od 16 do 19 lat.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu