XII Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego

Opublikowano 2019-11-06

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Kultury „Browar B.” oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniowie szkół średnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać rzeźby wykonane z gliny. Tematyka prac może być dowolna.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: „Prace nadesłane” i „Prace wykonane na miejscu”.

• Kategoria „Prace nadesłane”

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną rzeźbę z gliny o wymiarach nie większych niż 30 x 30 x 30 cm. Rzeźba musi być wypalona.
Pracę należy przesłać za pośrednictwem domu kultury, szkoły lub innej instytucji kulturalno-oświatowej.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 stycznia 2020 r.

• Kategoria „Prace wykonane na miejscu”

Konkurs odbędzie się 21 lutego 2020 r. w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. Szkoły, domy kultury, pracownie plastyczne mogą zgłaszać uczestników do 10 lutego 2020 r.

Nagrody

• Grand Prix: 900 zł (nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

• Nagroda Prezydenta Miasta Włocławek: 800 zł

• Kategoria „Prace nadesłane”
I miejsce: 600 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 200 zł
3 wyróżnienia po 100 zł

• Kategoria „Prace wykonane na miejscu”
I miejsce: 600 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 200 zł
3 wyróżnienia po 100 zł