XII Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2019

Opublikowano 2019-04-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
W tym roku tematem konkursu jest RADOŚĆ.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze. Format pracy nie może być mniejszy niż A3 i większy niż B1.

Pracę można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście (szczegóły w regulaminie). 

Nagrody
Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3.600 zł.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej.