XII Ogólnopolski Konkurs Literacki OKNO

Opublikowano 2017-12-23

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „Na Skrzydłach Motyla”.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie trzy utwory poetyckie i/lub jedną prozę (np. opowiadanie) o objętości do 10 stron. Tematyka utworów może być dowolna.

Prace należy wydrukować w czterech egzemplarzach i przesłać pocztą. Oprócz tego należy je przesłać mailem. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-20