Skip to main content

XI edycja konkursu organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”

Opis

12.02.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6 – 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Tegoroczny temat konkursu to „Kiedyś w przyszłości”.

Jak będzie wyglądał świat kiedyś w przyszłości? I z jak dalekiej przyszłości będzie to obraz? O tym zdecydują uczestnicy. Czego oczekują organizatorzy? Oryginalnych pomysłów na to, jak zmienią się znane młodzieży miejsca czy budynki oraz śmiałych wizji tego, jak w przyszłości będą działały miasta i jak będą zachowywali się ich mieszkańcy. Ale odpowiedź na temat konkursowy może być dużo szersza: wykraczać poza przestrzeń fizyczną i pokazywać to, co jeszcze nie istnieje.

Opisz swój pomysł za pomocą słów i obrazów – mogą to być rysunki, zdjęcia makiet albo miejsc, schematy lub inne grafiki. Przygotowaliśmy dla Ciebie schemat planszy. Twoim zadaniem jest wypełnić ją treścią.

Prace konkursowe należy przesyłać w wersji elektronicznej.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Szkoły laureatów otrzymają nagrody pieniężne.

Strona konkursu