Advertisement

Advertisement

X Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU

Opis

15.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Zasady konkursu w skrócie 
Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU odbędzie się we wrześniu 2023 r. w Poznaniu.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane stworzone przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat.

Tematyka filmów i technika animacji mogą być dowolne.

Kategorie konkursowe:

dziecięca – filmy autorów w wieku 5-12 lat, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach, bez wsparcia profesjonalnych animatorów,
dziecięca pod opieką profesjonalnych twórców – filmy autorów w wieku 5-12 lat, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni, pod opieką profesjonalnych animatorów,
młodzieżowa – filmy autorów w wieku 13-17 lat, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach, bez wsparcia profesjonalnych animatorów,
młodzieżowa pod opieką profesjonalnych twórców – filmy autorów w wieku 13-17 lat, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni, pod opieką profesjonalnych animatorów.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną.

Autorzy najlepszych filmów otrzymają nagrody.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 5 czerwca 2023 r.

Strona konkursu