X Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego

Opublikowano 2017-11-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Kultury „Browar B.” oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać rzeźby wykonane z gliny. Tematyka i forma prac są dowolne.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:

I. Prace nadesłane
Zgłoszenia przesyłają domy kultury, szkoły, pracownie plastyczne itp.
Pracą konkursową jest rzeźba z gliny o wymiarach nie większych niż 30 x 30 x 30 cm. Rzeźba musi być wypalona.
Prace należy przesłać pocztą nie później niż do 5 lutego 2018 roku.

II. Prace tworzone na miejscu
Konkurs odbędzie się 9 lutego w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. Szkoły, domy kultury, pracownie plastyczne mogą zgłaszać uczestników do 26 stycznia 2018 roku (szczegóły w regulaminie).

Katalog IX Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-05