X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOT-ON

Opublikowano 2017-10-10

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Fundacja Wrocławski Inkubator Kulturalno-Społeczny “Noosfera” oraz Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i szkół zawodowych.

Opis
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest AKCJA.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-15
Strona konkursu foton.lo3.wroc.pl/