X Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”

Opublikowano 2017-09-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 25 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać zdjęcia inspirowane dziełami uznanych artystów (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) lub przetworzone komputerowo fotografie wybranych dzieł sztuki.

Zdjęcia należy przesyłać w postaci odbitek lub wydruków (format nie mniejszy niż A5) oraz w wersji elektronicznej.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac, które nie były wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.