X Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny”

Opublikowano 2016-11-26

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Stowarzyszenie Lubelski Plastyk.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku 15-20 lat.

Opis
Tematem konkursu jest „Portret Rodzinny. Rodzina na drogach współczesnego świata”.

W obecnej edycji konkursu organizatorzy nadali tematowi „Portret Rodzinny” bardziej ukierunkowany charakter: „Rodzina na drogach współczesnego świata”. Oczywiście, pierwsze skojarzenie łączy się z obrazami przekazywanymi nam przez media – to obraz setek, tysięcy wygnańców w pejzażu cywilizowanej Europy, nasuwający skojarzenia z najgorszymi wspomnieniami okrutnego XX wieku. To także obraz indywidualnych dramatów, tak skwapliwie podsuwanych nam w sugestywnych zbliżeniach, świadomie obliczonych na wywołanie w odbiorcach wstrząsu i szoku. Trudno w warstwie wizualnej i dosłowności reporterskiego obiektywu rywalizować z takimi obrazami, dlatego jeśli ideą konkursu jest pobudzenie do refleksji nad kondycją współczesnej rodziny, konieczne jest, także z punktu widzenia wartości artystycznych, szersze potraktowanie tego tematu. Metafora drogi jako obrazu życia, może właśnie  szczególnie w naszych współczesnych czasach, zyskuje na aktualności. 

Do konkursu można zgłaszać fotografie artystyczne czarno-białe, rysunki, prace malarskie, grafiki warsztatowe, grafiki komputerowe, rzeźby, tkaniny artystyczne, filmy i animacje.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane w latach 2016-17, które nie były prezentowane wcześniej podczas innych przeglądów, konkursów.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Grand Prix – 1.500 zł
Nagroda dla wyróżniającej się osobowości artystycznej – 500 zł

W każdej z dwóch kategorii wiekowych („15-17 lat” i „18-20 lat”) zostaną przyznane następujące nagrody:
• nagroda I stopnia – 1.000 zł
• nagroda II stopnia – 800 zł
• nagroda III stopnia – 500 zł

Prace laureatów IX edycji konkursu można obejrzeć tutaj

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-20