X konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Opublikowano 2022-06-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Urząd Patentowy RP zaprasza profesjonalistów i amatorów do udziału w konkursie na film promujący ochronę własności intelektualnej

Celem konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych. 

Film nie może trwać dłużej niż 60 sekund.

Film zapisany na nośniku elektronicznym można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Patentowego RP w Warszawie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin składania prac upływa 14 października 2022 r.

Strona konkursu