„Wiem jak w banku” konkurs dla uczniów i nauczycieli

Opublikowano 2020-01-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Prasowa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
a) uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII),
b) uczniowie szkół średnich,
c) nauczyciele.

Opis
„Wiem jak w banku” to konkurs na najlepsze prace prezentujące rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego. 

Dopuszczalne formy prac uczniowskich: praca pisemna, film (nie dłuższy niż 10 minut), audycja, prezentacja, gra terenowa, gra planszowa, aplikacja, plakat, wystawa informacyjna w szkolnej gablocie.

Nauczyciele biorący udział w konkursie zgłaszają prace, które będzie można wykorzystać w czasie zajęć, np. scenariusz lekcji, autorskie materiały dydaktyczne.

Prace można przesyłać pocztą i mailem (szczegóły w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2020 r.

Nagrody

• Uczniowie szkół podstawowych
I miejsce: 1.000 zł
II miejsce: 750 zł
III miejsce: 500 zł

• Uczniowie szkół średnich:
I miejsce: 1.500 zł
II miejsce: 1.200 zł
III miejsce: 750 zł

• Nauczyciele
I miejsce: 2.000 zł
II miejsce: 1.500 zł
III miejsce: 1.000 zł

Strona konkursu