VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoty Karton III LO”

Opublikowano 2022-11-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy wiersze. Tematyka utworów powinna nawiązywać do szeroko rozumianego hasła: „Wytnij sobie kształt”.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2023 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu