VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Literacki SMS – poezja i proza na 160 znaków”

Opublikowano 2018-01-28

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis
Konkurs odbywa się pod hasłem „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Formularz znajduje się tutaj. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Teksty nagrodzone w ubiegłym roku można przeczytać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-02
Strona konkursu literacki-sms.blogspot.com/