VIII Konkurs Fotografii Teatralnej

Opublikowano 2022-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Przedmiotem konkursu jest fotografia teatralna.

Konkurs Fotografii Teatralnej to najważniejsze i najciekawsze prace fotograficzne dokumentujące polskie życie teatralne. Organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego od 2015 roku umożliwia prezentację różnych języków twórców zajmujących się fotografowaniem teatru: zarówno zawodowym fotografom teatralnym, absolwentom wyższych szkół artystycznych, jak i osobom traktującym fotografię hobbystycznie.

Zdjęcia można zgłaszać trzech kategoriach:

A. Teatralne zdjęcie sezonu – pojedyncze fotografie ukazujące zarówno przedstawienie teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z polskim życiem teatralnym.

B. Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia – w tej kategorii oceniane będą zestawy (do 10 fotografii) dokumentujące pojedyncze spektakle, których premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2021/2022.

C. Architektura teatralna – zdjęcia prezentujące z zewnątrz wybrany budynek teatralny (użytkowany lub nie) albo przestrzeń zaadaptowaną, służącą współcześnie prezentacji wydarzeń teatralnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane między 1 września 2021 a 31 sierpnia 2022 roku. 

Prace należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Nagrody

• Teatralne zdjęcie sezonu 
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 6.000 zł
III miejsce: 4.000 zł

• Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 6.000 zł
III miejsce: 4.000 zł

• Architektura teatralna
I miejsce: 10.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu