VIII edycja konkursu „Eksperyment łańcuchowy”

Opublikowano 2020-01-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział drużyny składajcie się maksymalnie z 5 osób pod opieką opiekuna – osoby pełnoletniej, będących:
a) dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli,
b) uczniami szkół podstawowych klasy I-III,
c) uczniami szkół podstawowych klasy IV-VI,
d) uczniami szkół podstawowych klasy VII i VIII,
e) uczniami szkół średnich,
f) studentami,
g) drużyną, składającą się z członków maksymalnie dwóch rodzin.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie skonstruować urządzenie, w którym jak najwięcej zjawisk fizycznych zostanie wykorzystanych do przetransportowania metalowej kulki.

Idea konkursu jest bardzo prosta: uczestnicy pracując w grupach mają za zadanie zbudować urządzenie o wymiarach nieprzekraczających ławki szkolnej, którego działanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od urządzenia poprzedzającego, kończy zaś przekazaniem jej urządzeniu następnemu. Pomiędzy tymi punktami, w czasie nie dłuższym niż 120 sekund, kulka (bądź kulki, ich ilość jest nieograniczona) ma wykorzystać/wywołać jak najwięcej zjawisk fizycznych.

Czas działania urządzenia: 20-120 sekund.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić za pośrednictwem formularza, który jest dostępny tutaj.

Finał konkursu odbędzie się 9 maja 2020 r. w Krakowie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Zgłoszenia będa przyjmowane do 8 marca 2020 r.

Strona konkursu