VII Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU

Opublikowano 2020-02-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Opis 
Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU odbędzie się Poznaniu w dniach 30 i 31 marca 2020 (prezentacja nadesłanych filmów) oraz 3 kwietnia (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, prezentacja filmów laureatów).

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane stworzone przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat.

Filmy będą oceniane w czterech kategoriach:

• filmy indywidualnych autorów, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach, bez wsparcia profesjonalnych animatorów,
• filmy indywidualnych autorów, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni pod opieką profesjonalnych animatorów,
• filmy kilku autorów, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach bez wsparcia profesjonalnych animatorów,
• filmy kilku autorów, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni pod opieką profesjonalnych animatorów.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe – sprzęt do animacji, książki, materiały plastyczne.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2020 r.

Strona konkursu