VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im.Władysława Ślewińskiego

Opublikowano 2018-02-23

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Opis
Siódma edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Kocham Polskę... Niepodległa” .

Siódma edycja Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Patronat artystyczny nad konkursem sprawuje Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

W konkursie swój talent artystyczny mogą zaprezentować dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, którzy wykonają prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie, upamiętniające narodowych bohaterów, ważne dla rodaków miejsca i wydarzenia, wzbudzą jeszcze większe zainteresowanie dziejami narodu, docenienie wysiłków wielu pokoleń Polaków w Odzyskanie Niepodległości.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane ołówkiem, kredkami, pastelami, farbami, tuszem.

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-30