Skip to main content

VII Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”

Opis

7.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz uczniowie szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy mają przygotować grafikę zachęcającą do czytania i obcowania z literaturą. Mogą pokazać miejsca, w których lubią czytać, zaprezentować ciekawe tytuły, wartościowych autorów, ukazać co oznaczają dla nich słowa Wisławy Szymborskiej: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym programie do tworzenia grafiki rastrowej lub wektorowej.

Pracę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) oraz w postaci wydruków (format A4 lub A3).

Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 25 października 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: tablety multimedialne, tablety graficzne, dyski zewnętrzne, książki.

Strona konkursu