VII edycja konkursu „Eksperyment łańcuchowy”

Opublikowano 2019-01-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział drużyny złożone z przedszkolaków, uczniów, studentów, a także członków jednej lub dwóch rodzin.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie skonstruować urządzenie, w którym zjawiska fizyczne zostaną wykorzystane do przetransportowania metalowej kulki lub kulek.

Idea konkursu jest bardzo prosta: uczestnicy pracując w grupach mają za zadanie zbudować urządzenie o wymiarach nieprzekraczających ławki szkolnej, którego działanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od urządzenia poprzedzającego, kończy zaś przekazaniem jej urządzeniu następnemu. Pomiędzy tymi punktami, w czasie nie dłuższym niż 120 sekund, kulka (bądź kulki, ich ilość jest nieograniczona) ma wykorzystać/wywołać jak najwięcej zjawisk fizycznych.

Czas działania urządzenia: 20-120 sekund.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić za pośrednictwem formularza, który jest dostępny tutaj.

Finał konkursu odbędzie się 1 czerwca 2019 w Krakowie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-24
Strona konkursu www.lancuch.if.uj.edu.pl/