„Video, ergo sum – Widzę, więc jestem” konkurs na film, plakat i recenzję filmową

Opublikowano 2018-04-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie amatorzy.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:

• Film – gatunek i tematyka filmów konkursowych mogą być dowolne. Czas trwania nie może przekraczać 15 minut.

• Plakat – należy zaprojektować plakat (format A2) do jednego z pięciu niżej wymienionych filmów. 

• Recenzja filmowa – należy zrecenzować jeden z pięciu niżej wymienionych filmów (objętość do 4.000 znaków ze spacjami).

Lista filmów:
1. „Dzikie róże” (2017), reżyseria Anna Jadowska
2. „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” (2017), reżyseria Martin McDonagh
3. „Tamte dni, tamte noce” (2017), reżyseria Luca Guadagnino
4. „La La Land” (2016), reżyseria Damien Chazelle
5. „Nigdy Cię tu nie było” (2017), reżyseria Lynne Ramsay

Nagrody
W każdej z trzech kategorii (film, plakat, recenzja filmowa) zostaną przyznane nagrody pieniężne:
I nagroda – 700 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 300 zł



Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-15