VI Konkurs Fotografii Teatralnej

Opublikowano 2020-05-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Przedmiotem konkursu jest fotografia teatralna. Zdjęcia będą oceniane dwóch kategoriach:

A. teatralne zdjęcie sezonu – można zgłaszać pojedyncze fotografie ukazujące zarówno przedstawienie teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z polskim życiem teatralnym.

B. zestaw dokumentacyjny z przedstawienia – w tej kategorii oceniane będą zestawy (do 10 fotografii) dokumentujące pojedyncze spektakle, których premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2019/2020.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane między 1 września 2019 a 31 sierpnia 2020 roku. 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Teatralne zdjęcie sezonu 
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 6.000 zł
III miejsce: 4.000 zł

Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 6.000 zł
III miejsce: 4.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu