VI edycja konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”

Opublikowano 2017-12-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów i studentów.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie skonstruować urządzenie, w którym zjawiska fizyczne zostaną wykorzystane do przetransportowania metalowej kulki lub kulek.

Idea konkursu jest bardzo prosta: uczestnicy pracując w grupach mają za zadanie zbudować urządzenie o wymiarach nieprzekraczających ławki szkolnej, którego działanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od urządzenia poprzedzającego, kończy zaś przekazaniem jej urządzeniu następnemu. Pomiędzy tymi punktami, w czasie nie dłuższym niż 120 sekund, kulka (bądź kulki, ich ilość jest nieograniczona) ma wykorzystać/wywołać jak najwięcej zjawisk fizycznych.

Czas działania urządzenia: 20-120 sekund.

Pracę konkursową należy wykonać zespołowo (od 2 do 5 uczestników pod opieką osoby pełnoletniej).

Finał konkursu odbędzie się w czerwcu w Krakowie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-31
Strona konkursu www.lancuch.if.uj.edu.pl/