V ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Opublikowano 2019-10-09

Opis

Organizator
Konkurs jest organizowany przez Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opis
Na konkurs należy przesyłać prace z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej.

Tematyka prac może być dowolna.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zdjęcia jednej lub dwóch swoich prac (na płycie CD lub mailem). Autorzy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu dostarczą oryginały prac do końca lutego 2020 r. 

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub w innych miejscach wystawowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-12-31