V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

Opublikowano 2021-11-22

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Związek Literatów Polskich o. Gdańsk oraz Fundacja Kultury WOBEC.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie o dowolnej tematyce. Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu. 

Opowiadania nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Jury konkursu:
- dr Piotr Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, wiceprezes ZLP oddz. Gdańsk,
- Justyna Luszyńska – pisarka,
- Jan Jackowicz-Korzczyński – filozof, nauczyciel, redaktor naczelny Miesięcznik Kreatywni (sekretarz).

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2022 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł.

Strona konkursu