V edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu!”

Opublikowano 2022-08-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Zasady konkursu w skrócie

„Do Hymnu!” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na wspólne wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych. Do wyboru są następujące pieśni:

• „Bogurodzica”
• „Gaude Mater Polonia”
• „Rota”
• „Marsz Polonia”
• „Boże, coś Polskę”
• „Święta miłości kochanej Ojczyzny”
• „Żeby Polska była Polską”
• „Marsz Pierwszej Brygady”

Utwory muszą być wykonane przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy

W konkursie może wziąć udział maksymalnie 300 szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2022 r.

Nagrody

Nagrody dla szkół:
• I nagroda: 20.000 zł
• II nagroda: 15.000 zł
• III nagroda: 10.000 zł
• wyróżnienia wojewódzkie, każde w wysokości 5.000 zł

Strona konkursu