Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz

Opublikowano 2018-01-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Uczestnicy
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.
W konkursie nie mogą brać udziału studenci kierunku historia.

Opis
Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce ma formułę dwuetapową.

Aby wziąć udział w I etapie, należy wypełnić formularz on-line, który pozwoli na przystąpienie do internetowego testu złożonego z 30 pytań zamkniętych. Dziesięcioro najlepszych uczestników (5 studentów i 5 uczniów) przejdzie do finału, który odbędzie się na terenie Politechniki Krakowskiej. Przystąpią do niego zwycięzcy testu on-line, którzy będą „na żywo” odpowiadać na zadawane pytania otwarte. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, w tym 100 dodatkowych punktów w rekrutacji na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.

Wykaz zalecanej literatury znajduje się tutaj.

Nagrody
• I miejsce –  tablet iPad Air 2 oraz 2.000 zł
• II miejsce – laptop i 1500 zł
• III miejsce – odtwarzacz iPod Touch i 500 zł
• miejsca od IV do X – nagrody książkowe i gadżety Politechniki KrakowskiejTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-09
Strona konkursu www.kosciuszko.pk.edu.pl/