Sztuka Kochania Wiersza

Opublikowano 2019-03-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć studenci oraz uczniowie szkół średnich.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy zinterpretować wiersz Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego LXXVII. Kobieta z radioodbiornikiem.

LXXVII. Kobieta z radioodbiornikiem

można odczepić się domu ale żeby nie mieć
swojej śmierci i zmarłych z którymi daje się
zamieszkać na warszawskim dworcu
jeżeli dom podupadł albo się nie ziścił

doprawdy nie chciałabym żyć bez swoich
zmarłych dlatego codziennie przychodzę na dworzec
by porozmawiać z ludźmi którzy mają wszystko
(„nawet złote zęby nie próchniejące na wietrze

i deszczu choć podobno i złoto czarnieje gdy brak kilku
przednich”) lecz nie mają wypisanego w oczach
przerażenia sobą które im podrzucam do poczekalni
kiedy cała się uśmiecham na widok ich bagaży

Formy interpretacji: esej, pastisz, apokryf, polemika, etiuda filmowa, mini spektakl teatralny, piosenka, słuchowisko, komiks oraz wszelkie (jeszcze mniej oczywiste) formy.

Kryterium oceny dzieła są jego inwencja, poziom wykonania, odkrywczość i wnikliwość interpretacji. Dopuszcza się różne przekroczenia konwencjonalnych sposobów odbioru utworu poetyckiego, z wyłączeniem gestów szyderczych w stosunku do poezji jako takiej. Przekonanie o znaczeniu poezji w rozbudzaniu wrażliwości, intelektu i wyobraźni stanowi podstawę i główny motyw pracy organizatorów i jury konkursu. 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Nagroda Główna Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM w wysokości 1000 zł
• 3 wartościowe nagrody rzeczowe

Do pobrania:
oświadczenie uczestnika konkursu
oświadczenie opiekuna prawnego
regulamin konkursuTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-04-12